Friday, May 29, 2020

THE INFINITE BITTER CHAPTERS OF BLACK HISTORY

African-Americans under bondage in America

African-Americans under bondage in America 


A system that is built on criminology ideas and philosophy, breeds criminal activities and violence. These are some of the reasons the entire United States of America, including political establishments and health institutions, such as the World Health Organization and Centers for Disease Control, are plagued by indelible clandestine medical crimes.Decades after the abolition of slavery, the colonial masters' lost grip on Africa through independence and the fall of Apartheid in South Africa, etc, Africa has never been stable politically and economically, while the black man still searches for his lost identity in both Africa and the United States of America.

Firstly, it's because of racism, discrimination, and the search for cheap labour in Europe and America that led to slavery, and secondly the desire to take control of the continent's valuable resources, also forced them to invade Africa, which was done under all kinds of criminal activities, including medical crimes with impunity. 

Surprisingly, the African slaves that raised America with blood, sweat, and tears, are facing racial problems, amidst the struggle to be recognized as African-Americans. 

According to the books of the Dutch scientist, Johan van Dongen, "Aids, The Greatest Crime In Medical History," and the German medical doctor, Wolff Geisler,  "Aids, Origin, Spread, And Healing," diseases, such as HIV, Aids, Burkitt's lymphoma, Nodding disease, Kaposi's sarcoma, etc, were deliberately spread in Africa, through food, vaccines, and drugs.

We shouldn't forget also that African-Americans were also used as guinea pigs in various clandestine experiments. THE ANATOMY OF BLACK HISTORY REVEALS BLACK PEOPLE ARE UNWANTED HUMAN BEINGS


I never doubt any of the accounts in the two books because both writers don't know each other, yet their accounts were similar and secondly, Dr. Wolff Geisler argued for the independence of those African areas of the Portuguese colonialists, when he was the Managing Director of the German Committee for Angola, Guinea-Bissau, and Mozambique. 

In his book, 'Aids: Origin, Spread, and Healing,' Geisler reveals the origin of Aids and how deadly diseases and cancer caused sicknesses were also deliberately spread through blood transfusion, drinking water, and swimming pools by the United States and British governments. 

In the same book, Geisler reveals how Dr. Wilson Carswell, then a member of the British armed forces escaped with his life after the Ugandan government found out that he was deliberately infecting the Ugandan population with Aids. He fled the country leaving behind his computer with the Aids research files and everything was destroyed.

After his escape, he had a  short stay with his commissioners in Porton Down, Great Britain. He was able to start up again as head of the Aids unit of the Department of National Health and Population Development in South Africa, and continued his deliberate Aids infection. Today, South Africa has the highest HIV/Aids rate in the world.

Dr. Wilson Carlwell, the criminal who escaped from the hands of the Ugandan government and continued his deliberate Aids infection in South Africa

Dr. Wilson Carlwell, the criminal who escaped from the hands of the Ugandan government and continued his deliberate Aids infection in South Africa

 

While I try all my possible best to provide an accurate and genuine account of medical crimes by Britain and the US government in Africa, under the supervision of the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control (CDC), there are others that either suppress the information provided on this blog or call it fake article but I don't care about whatever they say.

The coronavirus which is said to originate from Wuhan, China, at the end of last year, has already infected 6,034,666 worldwide and claimed the lives of 366,896, but making its furious heavy impact felt on the United States of America, with 1,793,542 registered cases and 104,502 deaths.
             
I used to say a lot in most of my articles that there is time for everything and time will always tell. Today, all those countries, especially, the United States of America, Belgium, France, Britain, etc, that have caused suffering to innocent people in Africa, have been under heavy attack by the coronavirus for them to acknowledge how one feels during man-made or natural pandemics. I feel very sad deep inside me but I need to make this reference.

The killing of black people is now a normal thing to do today, with impunity. This has escalated violence and crime against black people around the globe with impunity. African-Americans are struggling to be recognized as Americans but hate and discrimination wouldn't permit them. However, today that the coronavirus has killed thousands of them, what we hear on the news is "the virus has killed over 100,000 Americans."

This is the kind of article I write, the reason information on this blog and "Secrets Of HIV-Aids And Ebola Facts Journal," are suppressed. We hardly appear in search engines, for example, this blog hardly appears in Yahoo and Bing search engines but readers hungry for the truth know where to find the blogs.


Ziggy Marley and his sisters sing 'Black My Story


People that can't stand the truth often call authentic and genuine articles fake, yet they can't give you a simple reason why Africa alone has suffered more than any continent in the world, while black people are facing challenges in their normal lives because of the evil do they do without conscience and integrity.

They feel so strong to write negative articles about the African continent but what they have forgotten to write about is despite all that Africa has gone through, the continent has the lowest suicide rate compared to Europe and the United States of America. 

This is something significant for them to ponder over and change their wicked ways but they haven't done that yet because after losing power in Africa through independence, they have no other means to get whatever they are looking for on the continent than to resort to clandestine means. 

Until the African continent becomes fully liberated, we need to remember and listen to the voice of some of the great African leaders, such as Kwame Nkrumah, "Freedom is not something that one people can bestow on another as a gift. They claim it as their own and none can keep it from them."

Tuesday, May 26, 2020

TAJEMNICA STWORZENIA I GDZIE PO ŚMIERCI


Śmierć powinna była być najszczęśliwszą rzeczą, jaka przytrafiła się komuś po życiu w tym szalonym świecie, ale wielu boi się umrzeć

Śmierć powinna była być najszczęśliwszą rzeczą, jaka przytrafiła się komuś po życiu w tym szalonym świecie, ale wielu boi się umrzeć

 

 

Śmierć jest czymś, o czym wielu nie lubi mówić, bo to wróg rujnuje dom, odbiera nam radość i niszczy całą rodzinę, ale jest nieunikniona.

 

Wielu pyta, czy umrzemy "gdzie jedziemy?" Trudno udzielić prostej odpowiedzi. Chociaż niektórzy oszukiwali śmierć wiele razy w życiu, nie doświadczyli prawdziwej śmierci, by wyrazić swoje doświadczenie. Przede wszystkim martwy człowiek nie może nawet powiedzieć żyjącemu, czym jest śmierć.

 

Faktem jest, że martwy człowiek nie ma pamięci po śmierci, by nagrać swoje doświadczenie. Według Biblii: "Bo żywi wiedzą, że umrą, ale umarli nic nie wiedzą... ich miłość, nienawiść i zazdrość już zginęły" Eklezjastes 9:5.

 

Wielu wierzy w reinkarnację, inni nie, ale Biblia obiecuje, że jest życie po śmierci i że trwa wiecznie. Musimy zadać sobie pytanie: Dlaczego wielu, którzy zginęli, nie może spokojnie odpocząć w grobach, ale często wracają do nawiedzających ludzi, którzy okupują domy przed śmiercią? Czy to oznacza, że prawdziwe życie trwa po śmierci? A może dlatego, że zginęli w okropnych okolicznościach?

 

W Biblii jest wiele wierszy, które mówią o zmartwychwstaniu. Jan 5: 28-29 czyta: "Nie zdumiewać się tym; nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobowcach, usłyszą Jego głos i wyjdą; ci, którzy czynili dobre uczynki dla zmartwychwstania życia, ci, którzy popełnili złe uczynki, doprowadzają do zmartwychwstania sądu."

 

Pomimo wszystkich cytatów biblijnych, wiele osób może wciąż mieć różne opinie i przekonania o śmierci. Śmierć zawsze pozostanie tajemnicą i największym lękiem życia związanym z nieznanym.

 

Boimy się śmierci, ponieważ jesteśmy niedoskonali lub grzeszni. Według Rzymian 6:23 "Bo płace za grzech są śmiercią, ale darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu", ale śmierć jest czymś, czego nie powinniśmy się bać.

 

Wielu wydaje się szczęśliwych, gdy myślą o śmierci w starym wieku. Nie mają się czym martwić ze względu na swoje dobre uczynki, prawdziwą miłość i pomoc, którą zaoferowali ludziom na ziemi. Możemy za nimi siewać dobre nasiona na ziemi, stąd szczęście pochodzi aż do śmierci.

 

Kim jesteśmy i skąd pochodzimy? Wiele pytań o stworzenie pozostaje bez odpowiedzi, jeśli chodzi o różne rodzaje ludzi, języków, zwyczajów, kultur itp.

 

Śmierć jest bardziej skomplikowana niż stworzenie, ponieważ wiele osób ma różne teorie i opinie na temat śmierci. Niektórzy mówią, że dusza wraca do Boga po śmierci, podczas gdy inni wierzą w reinkarnację, to jest dusza, po śmierci ciała, wraca na ziemię w innym ciele lub formie.

 

Księga Rodzaju mówi: - Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Początkowo tak myśleliśmy w szkole. Lata po tym Biblii człowiek stoi teraz przed najtrudniejszym wyzwaniem, jakim jest przekonanie, że to biblijne konto o stworzeniu.

 

Na całym świecie setki ludzi, w tym tak zwani kreacjoniści, siły antychrystusowe i fundamentaliści, nadal zmieniają oblicze stworzenia Biblii w liczne opowieści, które odbiegają od tego, co naprawdę mówi Biblia

 

Wiara, że nie ma Boga i teorii Darwina, która odrzuca istotę stworzenia w Genezie, spowodowała, że wiele osób odrzuciło konto Biblii jako mityczną alegorię. Nic dziwnego, że w niedzielę wielkie kościoły w całej Europie są praktycznie puste, zarezerwowane tylko dla zmarłych, aby otrzymać ostatni szacunek przed pochówkiem.

 

Jest oczywiste, że wiele osób zaakceptowało teorię Darwina niż bilans biblijny, ponieważ wiele kościołów jest przekształcanych w puby, restauracje i biblioteki spożywcze. Mimo że wiele osób wciąż jest zdezorientowanych, skąd pochodzi człowiek, to jednak żyją normalnie, nie martwiąc się.

 

Ale fakt, że wiele osób kłóci się lub wierzy, że nie ma Boga, doprowadził do niewłaściwych działań. Niektórzy nadal grają w Boga, zabierając komuś życie przez eutanazję, kiedy ci odpowiedzialni nie mogą przywrócić człowiekowi życia. Jeśli nie można stworzyć człowieka, to dlaczego pomagasz komuś popełnić samobójstwo?

 

Skoro Bóg dał człowiekowi sposobność wyboru, tak; niech ci, którzy skłaniają się ku teorii Darwina nadal to robią, a inni, którzy wierzą w konto genezy, nadal wspierają Pismo Święte. Ale jedno pytanie, na które wiele osób trudno odpowiedzieć, brzmi: Gdzie po śmierci?

 

Różne religie mają odmienne zdanie na temat śmierci, a kolejna część Biblii pokazuje: - Bo ktokolwiek łączy się ze wszystkimi żywymi, jest nadzieja. na pewno żywy pies jest lepszy od martwego lwa.

 

Zarówno stworzenie istoty ludzkiej, jak i śmierć pozostaną zawsze tajemnicą, ponieważ jest czymś, co nas zaskoczy. Można oszukiwać śmierć, ale śmierć jest nieunikniona, gdy uderza. Jak upadek świeżych i suchych liści, zabiera młodych i starych.

 

Lekarze walczą o ratowanie życia i inkubatory ratują dzieci, ale dlaczego nikt nie przywrócił martwego człowieka do życia? Czy to prawda, że jest życie po śmierci? Gdzie dusza idzie po śmierci? Czy jest reinkarnacja po śmierci? Czy zobaczymy, jak nasi ukochani już zginęli, kiedy również umrzemy?

 

Chociaż nie mam odpowiedzi na te pytania, nie mogę polegać na teorii Darwina, ponieważ nie ma ona korzeni. Ponieważ Pismo mówi:  Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Będę polegał na stworzeniu i uwierzył w to, co zostało powiedziane w księdze Rodzaju.

 

 (Nie mówię po polsku, zrobiłem tłumaczenie, więc nie wiem, jak dobry jest ten artykuł.) Dziękuję.)


DLACZEGO LUBIĘ SZANOWAĆ LUDZI Z POLSKI


Atrakcja turystyczna castle-square-plac-zamkowy - Polska

Atrakcja turystyczna castle-square-plac-zamkowy - Polska


Kiedy zaczęłam publikować artykuły w Platforma społecznościowa Wykop, niektórzy nieprzyjacielscy Polacy zadawali mi rasistowskie pytania.

 

Nie prowadzę komercyjnego biznesu Jestem tylko pisarzem, który lubi Polaków z jakiegoś powodu.

 

Urodziłem się w silnej rodzinie religijnej. Moi rodzice wszystko rozważają co jest sprzeczne z zasadami, w tym lenistwo, grzech.

 

W 1990 roku pojechałem do Rzymu. Jak wiele krajów w Europie, Włochy były silnym krajem rasistowskim. Nie mogłam w to uwierzyć taki silny kraj katolicki, z Watykanem, może być rasistą.

 

Nigdy nie byłem szczęśliwym człowiekiem w Rzymie, dopóki nie spotkałem Polki w pracy o imieniu Ursula Deckker. Była bardzo przyjacielska i traktowała mnie jak człowieka. Pracowałem we Włoszech przez trzy lata i opuściłem kraj.

 

Nie widziałam już Ursula, ale dlatego, że była dobrą kobietą Lubię polskich ludzi. Jestem w Belgii od dwudziestu lat spotkałem też dobrych Polaków. Nie wiem, czy Ursula nadal mieszka w Rzymie czy Polsce.

 

Ostatni raz widziałem ją w 1993. Jak chcę znowu zobaczyć tę dobrą kobietę. Każdy, kto ją zna, może się ze mną skontaktować.

 

(Nie mówię po polsku, zrobiłem tłumaczenie, więc nie wiem, jak dobry jest ten artykuł.) Dziękuję.